Notulen

Onderstaand treft u de notulen van de openbare vergaderingen:

Openbare vergadering 1d.d. 2013-03-2013verslag